MAROŠ POTOKÁR

dirigent

Maroš Potokár (1982, Košice) patrí medzi výrazné osobnosti najmladšej generácie slovenských dirigentov. Na košickom konzervatóriu vyštudoval hru na husliach (Š. Demeter, K. Petróczi) a dirigovanie (J. Drietomský). V štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave, kde študoval hru na husliach v triede J. Kopelmana a A. Jablokova a na JAMU v Brne, kde vyštudoval dirigovanie v triede R. Hališku a R. Štúra.

Už počas štúdia sa stal v roku 2007 koncertným majstrom Štátnej filharmónie Košice, s ktorou dodnes pravidelne vystupuje aj ako sólista. Bohaté skúsenosti získal aj vo viacerých komorných súboroch. Najvýraznejšie bolo jeho pôsobenie v Quasars Ensemble a Albrechtovom kvartete. Absolvoval majstrovské kurzy u renomovaného dirigenta a profesora Parížskeho konzervatória Z. Nagya. Ako dirigent vystúpil s Filharmóniou Brno, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Moravskou filharmóniou Olomouc, Symfonickým orchestrom AKS Pražskej AMU, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Národnou filharmóniou S. Lunchevici Kišiňov a ďalšími. Už vyše desať rokov trvá aj jeho práca zbormajstra v Košickom speváckom zbore učiteľov. Od roku 2014 je tiež umeleckým vedúcim komorného orchestra Musica Cassovia. 

Od roku 2013 sa v opere Štátneho divadla Košice postupne podieľal na inscenáciách Dialógy Karmelitánok (F. Poulenc), Rigoletto (G. Verdi), Falstaff (G. Verdi), ako aj na inscenáciách Bohéma (G. Puccini) a Hoffmanove poviedky (J. Offenbach), ktoré so súborom štátneho divadla hudobne naštudoval. V roku 2017 debutoval v Národním divadle Moravskoslezském v Ostrave v baletnej inscenácii Traja Mušketieri (J. Kučera/P. Chalmer) a taktiež v Slovenskom národnom divadle v Mozartovom Únose zo serailu. V aktuálnej sezóne spolupracoval na novej premiére SND v inscenácii Don Carlo G. Verdiho.